Stichting

Stichting

De Stichting lijkt op de BV en wordt ook bij notariële akte opgericht. Maar er zijn ook verschillen. Zo bent je verplicht een bestuur te hebben met tenminste een voorzitter en een penningmeester. Verder moet je tenminste één keer per jaar vergaderen en de jaarrekening goedkeuren met een vergaderverslag.

Is er sprake van een Stichting dan kun je in aanmerking komen voor de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als je die status hebt, kunnen donateurs hun gift boven een bepaalde drempel als aftrekpost opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting.

Voordelen:

• Geen startkapitaal vereist.
Geen winstbelasting als er geen winstoogmerk is.
Geen hoofdelijke aansprakelijkheid (net zoals bij de BV).
Fiscaal voordeel bij ANBI-status.

Nadelen:

Notariële akte verplicht.
Veel verplichte vereisten zoals bestuur en vergadering.


Bedrijsvorm